Ren luft til industri,
bygg og boliger!

Tjenester

Komfortventilasjon

Anlegg for balansert ventilasjon i kontorbygg, bolig og institusjonar. Med effektive løysingar for varmegjenvinning.

Industriventilasjon

Balansert ventilasjon og luftrensing av verkstadlokale, lakkeringshallar og produksjonslokale.

Prosessventilasjon

Avsugsanlegg for prosessar i tre- og papirindustrien, sponavsug, oljetåkefilter for metallindustri, røykavsug og filtrering etc.

Service

Vi tilbyr reparasjon og vedlikehald av desse typar anlegg. Dagsland Miljø har serviceteknikarar og reisemontørar, og er mobile over heile landet.

Aktuelt

Om oss

Med over 18 års erfaring innan komfort-, industri- og prosessventilasjon har vi solid kunnskap og erfaring innan bransjen. Vi tilbyr effektive og kundetilpassa produkt- og systemløysingar innan komfortventilasjon, industriventilasjon og prosessventilasjon frå anerkjente leverandørar.

Vi har ei sterk serviceavdeling, som skal kunne utføre vedlikehald og oppfølging på alle produkt vi leverer.

Kontakt

Adresse

Livegen 17
5574 SKJOLD

Telefon

99 26 40 50